Formularz reklamacji

Formularz reklamacyjny

………………., dnia …………. 20…. r.

Adresat:

EMILY Agnieszka Orłowska

ul. Serwituty 25

02-233 Warszawa

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: 

Adres: 

E-mail: 

Tel.: 

Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………….

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia produktu: 

Nazwa produktu: 

Nr faktury: 

Ogólna wartość produktu: ………………………… zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

 

Kiedy wady zostały stwierdzone 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

…………………………………………………..

Podpis

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

 

Data otrzymania reklamacji ……………………………….

Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….

Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta