Formularz odstąpienia od umowy

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

EMILY Agnieszka Orłowska

ul. Serwituty 25

02-233 Warszawa

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1) ……..……………………………………………………………………….…… – cena: …………..,

2) ……………………………………………………………………………….….. – cena: …………….

Numer zamówienia: 

Data zawarcia umowy: 

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:  ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………………………….

……………………………………………….

Podpis